Kategorier
IR/Ekonomi

Bahnhofs delårsrapport Q3 2021

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 407,0 Mkr (367,2 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 62,3 Mkr (55,6 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 48,2 Mkr (42,2 Mkr)
Resultat efter skatt: 38,7 Mkr (33,6 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,36 SEK (0,31 SEK)
Nettomarginal: 11,8%  (11,5%)

Läs fullständig rapport som PDF.

Kategorier
Integritet och säkerhet

Europadomstolen fällde Sveriges FRA-lag: Utökas nu ändå

I maj i år fällde Europadomstolen den svenska FRA-lagstiftningen för flera brister. Nu har en kraftigt utökad FRA-lag röstats igenom av riksdagen innan bristerna ens har åtgärdats. 

Förslaget om en utökad FRA-lag som ska ge utländsk säkerhetstjänst direkttillgång till svensk signalspaning röstades igenom av riksdagen förra onsdagen och är planerat att träda i kraft om mindre än en månad, den 1 januari 2022.

Dels vill regeringen låta FRA avlyssna data som inte rör Sverige eller svenska intressen, dels vill de ge utländska underrättelsetjänster direktåtkomst till inhämtade personuppgifter. Syftet är att skydda ”fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter samtidigt som det säkerställs att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt”.

Detta trots att Europadomstolen i maj fällde den tidigare svenska FRA-lagstiftningen för flera brister som ännu inte har blivit åtgärdade.

Och bit för bit växer sig övervakningssamhället bara större och mer inträngande. Beslut om övervakningskameror, hemlig avlyssning, hemlig dataavläsning och datalagring klubbas igenom under förevändningen att det behövs för att bekämpa gängkriminalitet, fånga pedofiler och jaga terrorister.

Det är dags att göra motstånd och försvara vårt fria samhälle, annars finns det snart inte något fritt samhälle kvar. Massövervakning har ingen plats i ett modernt och demokratiskt samhälle. Datalagring och övervakning påstås öka säkerheten för medborgare men gör i själva verket motsatsen, vilket har visat sig gång på gång genom historien. Vi är för ett fritt, öppet nät och står upp för rätten till privat kommunikation utan att utsättas för godtycklig övervakning. 

Kategorier
Pressmeddelanden

Riv upp lagen om skattefri el för amerikanska techjättar!

Varje gång du betalar din elräkning går ungefär en tredjedel till skatt. Samtidigt betalar Bill Gates, Jeff Bezos och Zuckerberg nästan noll kronor i elskatt för sina svenska datacenter, vars nettoeffekt motsvarar Forsmarks kärnkraftverk. Svensk IT-industri, datasäkerhet och miljön får ta smällen.

2017 införde regeringen i praktiken skattebefrielse för serverhallars elförbrukning. Idén var att ge skjuts åt en modern, svensk basnäring, precis som för skogs- och malmindustrierna. Jag var en av dem som välkomnade detta. IT-infrastruktur är nutidens järnvägsnät, och ett digitaliserat samhälle är rustat för framtiden. Idag står det klart att intentionen inte på långa vägar har infriats. Tvärtom motarbetar det snåriga regelverket inte bara svensk IT-industri, utan även nationell IT-säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Reglerna för skattereduktionen är riggade för att ensidigt gynna amerikanska techjättar, medan svenska bolag får nöja sig med smulor eller inget alls. För att ta del av skatterabatten behöver en rad kriterier uppfyllas. Bara den som äger utrustningen i datahallarna får ansöka. Dessutom måste bolaget förbruka minst 0,1 megawatt. Huvudsaken är alltså att förbrukningen är hög – vilket energislag som används har ingen betydelse. Få svenska bolag är stora nog att uppfylla båda krav. Vanligtvis hyrs istället plats och utrustning i datahallar – så kallad colocation. Men bolag som tillhandahåller colocation får inte ta del av skattelättnaderna eftersom de inte äger utrustningen.

Det innebär att ett svenskt företag som Bahnhof, som driver gröna datacenter, återvinner all överskottsvärme och uppfyller effektkravet straffas. Skattelättnaderna går istället till amerikanska jättar som driver hela datacenter för sina egna applikationer. Det inte bara snedvrider konkurrensen i branschen, utan motverkar intentionen om att gynna en modern basnäring. Sverige är inte Silicon Valley, och vi når aldrig dit om livskraftiga inhemska aktörer missgynnas och startups stryps i sin linda.

De senaste fem åren har svenska skattebetalare sponsrat nätjättarnas elräkningar med 1,25 miljarder. Detta i ett läge där Sverige har effektbrist och importerar polsk kolkraft om vintrarna. Detta när svenska myndigheter avråder från säkerhetskritisk datalagring hos amerikanska aktörer på grund av Cloud Act. Ni vet, lagen som ger amerikanska myndigheter rätt att ta del av samtliga kunddata hos amerikanska molntjänster, oavsett var i världen datacentren byggs. På vilket sätt verkar detta för en svensk, hållbar basindustri? Mikael Dambergs tafatta försvar om att Sverige på detta sätt ”leder digitaliseringen” är ovärdigt.

Här finns även en miljöaspekt. Enbart Microsofts datacenter i Sandviken är dimensionerade för en nettoeffekt på totalt 1220 megawatt. Det motsvarar nästan halva Forsmarks kärnkraftverk. Skattefritt. Tre mil från Microsofts datahall i Sandviken ligger vindkraftsparken Jädraåsen. Där finns idag 66 stycken kraftverk, alla 175 meter höga, med en total nettoeffekt på 200 megawatt. För att serva den amerikanska jätten bara i Sandviken skulle det behövas 400 stycken 175 meter höga vindkraftverk!

En uppskattning är att Microsofts anläggningar, inklusive dem i Gävle och Staffanstorp, tillsammans med Facebooks hall i Luleå och Amazons anläggningar i bland annat Katrineholm med råge överstiger 3000 megawatt. Redan där bränns hela Forsmarks nettoeffekt. Och då återvinner Microsoft inte ens överskottsvärmen från datahallarna. Att de använder hållbar energi betyder bara att den smutsiga elen flyttas till andra elkonsumenter. Det är ett enormt slöseri – varför subventionera eldning i snön av nukleära proportioner?

”Men det ger ju massa jobb” skriker någon. Visst, men huvudsakligen utomlands. När datahallen väl är byggd krävs inte mycket underhåll, och IT-utvecklingen sker allt som oftast i Indien. Som tack bidrar techjättarna med extremt låga skatteintäkter, så satsningen räknas inte hem där heller.

Bahnhof driver ett antal datacenter med tusentals kunder. Vi betalar våra elräkningar och har aldrig fått en enda krona i skattelättnad till skillnad från våra utländska konkurrenter. Det är orimligt att svenska hushåll ska betala elräkningen för Facebook och andra techjättar under falska förespeglingar. Det som var tänkt att gynna en svensk, modern basnäring har kommit att göda utländska giganter som motverkar densamma – därför behöver lagen om skattefri el till amerikanska techjättar rivas upp!

Jon Karlung
VD Bahnhof

Detta inlägg publicerades även av Dagens Industri.

Kategorier
Integritet och säkerhet

Vishing – bedrägerier via telefon

Vishing kallas det för när bedragare ringer upp dig och påstår sig komma från t ex Polisen, banken eller ett företag i syfte att få tag i din värdefulla, personliga information. De kan till exempel hävda att det är problem i bankens tekniska system, att du har blivit utsatt för ett bedrägeri och måste spärra ditt kort, eller att det är en standardprocedur. Om bedragaren sedan får tag i dina bankkortuppgifter, en viktig PIN-kod eller en underskrift via ditt BankID kan de 

”Microsoft”-samtal från Indien
Ett typiskt exempel på vishing som har förekommit i Sverige sedan 2011 är de indiska samtalen från ”Microsoft-support”, där en person med dålig engelska ringer och hävdar att du har problem med din dator. De är ofta hetsiga och påstridiga och säger åt dig slå igång fjärrstyrning så att de kan rädda datorn, eller att de identifierat ett allvarligt virus som de dock kan bekämpa mot en liten avgift. I vissa fall tar bedragarna kontroll över din dator och börjar styra den, i andra fall passar de på och drar tusenlappar från ditt kort eller konto när du ska betala för deras ”virusservice”.

Såhär skyddar du dig från vishing:

  • Kom ihåg att seriösa företag INTE kontaktar kunder via telefon och ber om känsliga uppgifter som koder på det här sättet.
  • Lämna aldrig ut känslig information över telefon. Vissa bedragare är riktigt skickliga – med hjälp av särskilda appar kan de till och med få det att se ut som att de ringer från till exempel Polisen eller Folkhälsomyndigheten.
  • Vägra sätta igång fjärrstyrning eller ladda ner något på din dator om någon okänd ringer dig och bara ber om det. Om personen utger sig för att representera Microsoft borde denne verifiera sin identitet innan du skickar något, till exempel kan du be om att få dessa instruktioner digitalt i kundportalen på Microsofts officiella hemsida.
  • Om någon insisterar på att du ska lämna ut uppgifter över telefon – lägg på och lämna inte ut varken kortnummer eller koder!
  • Om du ändå har lämnat ut viktiga, ekonomiska uppgifter över telefon – kontakta din bank omgående.