Colocation

Säkert och miljösmart med lägsta möjliga latens i datacenter i Sverige

Lösningar för alla behov

Flexibla lösningar för affärskritisk verksamhet. Allt från enskilda servrar till större, skräddarsydda IT-miljöer. Plats i Bahnhofs säkra och miljövänliga datacenter med exceptionell infrastruktur.

Delat utrymme (1-20U)

vps_cloud_small
 • El och kyla
 • UPS, kylsystem och skalskydd
 • Redundant el
 • Ledsagat tillträde vardagar 8-17
 • 1 Gbit/s-port med 0,5 Mbit bokad trafik

Halv- och helskåp (20U/40U)

vps_cloud_large
 • 20 och 40U
 • Eget låst rack-utrymme
 • Eget tillträde 24/7

Anpassad lösning

vps_cloud_large
 • UPS, kylsystem och skalskydd
 • Möjlighet till bur
 • Eget låst rack-utrymme
 • Eget tillträde 24/7

Ingår alltid

UPS

Kylsystem

Skalskydd

Redundant el

Tryggt, driftsäkert och miljövänligt

Maximal säkerhet

Personlig access dygnet runt med loggning och övervakning. Låsbara rack och möjlighet till larm på enskilda skåp. Kameraövervakningen spelas in och är direkt ansluten till larmcentral.

Med ljusets hastighet i hela Sverige

Direkt anslutning till Bahnhofs moderna fibernät med kraftfulla IP- och carrier-tjänster understödda av fullt redundanta routrar och divergerade kabelstråk. Möjlighet till egen svartfiber.

Miljösmart

Våra datacenter drivs med förnybar el och har miljömärkningen Triple Green. Vi samarbetar med lokala elbolag för att återvinna överskottsvärme som värmer tusentals bostäder.

Våra datacenter

Våra miljövänliga datacenter är direkt anslutna till Bahnhfofs kraftfulla, rikstäckande nät. En driftsäker och övervakad miljö med högsta säkerhet och anslutningar till alla stora operatörer och internationella molnoperatörer.

Välj bland våra många tilläggstjänster

Hjälp på plats

Spara restid och undvik nertid med vår tjänst Remote Hands. Vi tar hand om allt från omstart och patchning till installation.

Utökad SLA

Högre garanterad tillgänglighet och jour på telefon dygnet runt, 365 dagar om året. Du väljer den SLA-nivå som passar dig bäst.

Cloud Direct

Blixtsnabb anslutning till din molnleverantör. Vi kontrollerar nätet hela vägen och garanterar korta svarstider. Direkt anslutning till AWS, Google och Microsoft Azure.

Molntjänster

Direkt anslutning till Bahnhofs kraftfulla molninfrastruktur och nät. Perfekt för att bygga en hybridlösning helt på svensk mark.