Anläggningsinformation: Datacentret Pionen

Renstiernas gata 37, Stockholm

Skalskydd
Skalskyddet är uppbyggt i tre nivåer med individuellt satta rättigheter.

Certifikat
Anläggningen är certifierad enligt skyddsklass 3 enligt SSF 200.

Anläggningen är certifierad med larmklass 3 enligt SSF 130.

Larminformation
Inbrottslarm med larmåtgärd mot NOC samt väktarbolag.

Kamerasystem och passagesystem
Kameraövervakning finns i samtliga utrymmen och materialet lagras i 6 månader.

Passagesystemet loggar samtliga accesser och loggarna lagras minst 6 månader.

Brand
Släcksystem i hallen med aspirerande detektering med egen släckcentral direktkopplad emot SOS & Bahnhofs egna NOC.

Släckmedel: Novec 1230

Släckmedel dieselaggregat: Forrex

El
Eget ställverk med 11kV transformatorer kopplade direkt emot det publika elnätet.

Totalt 1st UPS med intern redundans av modellen Eaton 9395 med en total uteffekt om 1,1 MW.

Redundansförhållande intern UPM: N+1

Batteritid vid maxbelastning: 12 minuter

Alla batterier är blybatterier.

Reservkraft
Uteffekt om totalt 1,8 MW.

2st MTU V16 med individuella släcksystem för vardera maskin.

Redundansförhållande: N+1.

Kyla

Huvudkyla:

2st värmepumpar med 500kW kyleffekt vardera.

Redundansförhållande: N+1.

Sekundärkyla:

2st vätskekylaggregat om 300kW kyleffekt vardera.

Redundansförhållande N+1.

Datahallskyla produceras av golvfläktkylare av märket Stultz.

Modern infrastruktur för alla behov

Fullt redundant kraft

UPS-system som filtrerar bort störningar och backup med batterier och dieselgeneratorer.

Brandskydd

Våra avancerade system upptäcker rök direkt. Inne i serverhallarna har vi gassläckning som kväver lågorna utan att driften påverkas.

Kylsystem

Redundant kylproduktion som eliminerar risken för avbrott. Våra kylsystem tar dessutom hand om värmen från servrarna.

Exakt eldebitering

Betala bara för den el du förbrukar. Centralt övervakade avsäkringar ger dig exakt debiteringsunderlag. Alla standardiserade avsäkringstyper erbjuds, både på 1- och 3-fas.

Säker lagring på svensk mark

Vi tar säkerhet på allvar och därför drivs din lösning i Sveriges modernaste datacenter, helt i Bahnhofs regi. Alla våra anläggningar certifieras av Based in Sweden som garanterar 100% säker lagring på svensk mark, under svensk lagstiftning. Det ger maximalt skydd mot avlyssning, företagsspionage och myndighetsövervakning.