Anläggningsinformation: Datacentret S:t Erik

Norra Stationsgatan 61, Stockholm

 

Skalskydd
Skalskyddet är uppbyggt i tre nivåer med individuellt satta rättigheter.

Certifikat

Anläggningen är certifierad enligt skyddsklass 2 enligt SSF 200.

Anläggningen är certifierad med larmklass 2 enligt SSF 130.

Larminformation
Inbrottslarm med larmåtgärd mot NOC samt väktarbolag.

Kamerasystem och passagesystem
Kameraövervakning finns i samtliga utrymmen och materialet lagras i 6 månader.

Passagesystemet loggar samtliga accesser och loggarna lagras som minst 6 månader.

Brand
Distributionsbaserat släcksystem i hallen med partikeldetektering, separerade släckcentraler som är direktkopplade emot SOS & Bahnhofs egna NOC.

Släckmedel hall 1: Argonite.

Släckmedel hall 2: Novec 1230.

El
Eget ställverk kopplat direkt emot det publika elnätet.

Totalt 1st UPS med intern redundans av modellen Eaton 9395 med en total uteffekt om 500kW.

Redundansförhållande intern UPM: N.

Batteritid vid maxbelastning: 8 minuter.

Alla batterier är blybatterier.

Reservkraft
Uteffekt om totalt 890kW.

1st MTU V16.

Redundansförhållande: N.

Kyla

Huvudkyla:

Värmepumpar om totalt 750kW.

Redundansförhållande: N.

Sekundärkyla:
Fjärrkyla från det publika fjärrkylenätet.

Redundansförhållande: N.

Datahallskyla produceras av golvfläktkylare i hall 1 samt takfläktkylare i hall 2.

Modern infrastruktur för alla behov

Fullt redundant kraft

UPS-system som filtrerar bort störningar och backup med batterier och dieselgeneratorer.

Brandskydd

Våra avancerade system upptäcker rök direkt. Inne i serverhallarna har vi gassläckning som kväver lågorna utan att driften påverkas.

Kylsystem

Redundant kylproduktion som eliminerar risken för avbrott. Våra kylsystem tar dessutom hand om värmen från servrarna.

Exakt eldebitering

Betala bara för den el du förbrukar. Centralt övervakade avsäkringar ger dig exakt debiteringsunderlag. Alla standardiserade avsäkringstyper erbjuds, både på 1- och 3-fas.

Säker lagring på svensk mark

Vi tar säkerhet på allvar och därför drivs din lösning i Sveriges modernaste datacenter, helt i Bahnhofs regi. Alla våra anläggningar certifieras av Based in Sweden som garanterar 100% säker lagring på svensk mark, under svensk lagstiftning. Det ger maximalt skydd mot avlyssning, företagsspionage och myndighetsövervakning.