Anläggningsinformation: datacentret Thule

Tunnelgatan 2, Stockholm

Skalskydd
Skalskyddet är uppbyggt i tre nivåer med individuellt satta rättigheter.

Certifikat
Anläggningen är certifierad enligt skyddsklass 3 enligt SSF 200.

Anläggningen är certifierad med larmklass 3 enligt SSF 130.

Larminformation
Inbrottslarm med larmåtgärd mot NOC samt väktarbolag.

Kamerasystem och passagesystem
Kameraövervakning finns i samtliga utrymmen och materialet lagras i 6 månader.

Passagesystemet loggar samtliga accesser och loggarna lagras minst 6 månader.

Brand
Distributionsbaserat släcksystem i samtliga hallar med partikeldetektering samt
separerade släckcentraler med direktkoppling till SOS & Bahnhofs egna NOC.

Släckmedel hall 1-3: Argonite
Släckmedel hall 4: Novec 1230
Släckmedel dieselaggregat: Prestoguard

El
Larmat & låst ställverk i källaren som är anslutet direkt till det publika elnätet.
Totalt tre stycken UPS av modellen Eaton 9395, total uteffekt om 1,9 MW.
Redundansförhållande: 3N+2
Batteriertid är vid maxlast 10 minuter.
Alla batterier är blybatterier.

Reservkraft
Uteffekt om totalt 2,6 MW.
3 st MTU V16 med individuella släcksystem för varje maskin.
Redundansförhållande: N+1.

Kyla

Huvudkyla:
3 st Värmepumpar med 500kW kyleffekt vardera
Redundansförhållande: N
Redundansförhållande nödkyla: N+1

Sekundärkyla:
3 st värmeväxlare kopplat till det publika fjärrkylanätet.
Redundansförhållande: N+1.

Datahallskyla produceras av takmonterade fläktluftkylare i varmgångarna i respektive hall.

Modern infrastruktur för alla behov

Fullt redundant kraft

UPS-system som filtrerar bort störningar och backup med batterier och dieselgeneratorer.

Brandskydd

Våra avancerade system upptäcker rök direkt. Inne i serverhallarna har vi gassläckning som kväver lågorna utan att driften påverkas.

Kylsystem

Redundant kylproduktion som eliminerar risken för avbrott. Våra kylsystem tar dessutom hand om värmen från servrarna.

Exakt eldebitering

Betala bara för den el du förbrukar. Centralt övervakade avsäkringar ger dig exakt debiteringsunderlag. Alla standardiserade avsäkringstyper erbjuds, både på 1- och 3-fas.

Säker lagring på svensk mark

Vi tar säkerhet på allvar och därför drivs din lösning i Sveriges modernaste datacenter, helt i Bahnhofs regi. Alla våra anläggningar certifieras av Based in Sweden som garanterar 100% säker lagring på svensk mark, under svensk lagstiftning. Det ger maximalt skydd mot avlyssning, företagsspionage och myndighetsövervakning.