För dig som upphandlar nät-, IT- & molntjänster

Bahnhof är en av Sveriges ledande leverantörer av nät-, IT- och kommunikationstjänster. Våra lösningar uppfyller höga krav på datasäkerhet, driftsäkerhet och prestanda.

Här kan du läsa mer om hur Bahnhof uppfyller, och överträffar, kraven som ställs  för upphandling inom offentlig och privat sektor.

Säkra nättjänster med högsta prestanda

Vi levererar stabila och säkra nättjänster i hela Skandinavien via vårt eget fibernät, med internetanslutningar och privata nät på upp till 400 000 Mbit/s hastighet. Våra nättjänster är tätt integrerade med våra tjänster i datacenter (moln och colocation).

Läs mer om Bahnhofs alla nättjänster på Bahnhof.se

Eget nät i hela Skandinavien

Vårt fibernät Nordic Light är vårt viktigaste verktyg – det är ryggraden i alla våra tjänster. Alla våra lösningar bygger på en modern och säker nätinfrastruktur med fiber över hela Skandinavien och anslutningar i alla Europas viktigaste anslutningspunkter: London, Frankfurt, Helsingfors, Oslo, och Köpenhamn.

Nordic Light är byggt för maximal hastighet och extrem driftsäkerhet var du än ansluter. Du kan ansluta med upp till 400 000 Mbit/s och vi har trafikutbyte med alla marknadsledande operatörer.

Egna datacenter för colocation och molntjänster

Säker, modern och miljösmart colocation i Sverige

Många organisationer, myndigheter och företag har valt att placera och drifta sin utrustning hos Bahnhof: allt ifrån enskilda servrar till kompletta IT-miljöer finns idag i våra helt svenska datacenter.

Vi levererar flexibel colocation för organisationer i alla storlekar och branscher, alltid med fokus på både datasäkerhet och teknisk prestanda.

Läs om våra colocation-tjänster på Bahnhof.se

Molntjänster för utvecklare, av utvecklare

Våra molntjänster kan beskrivas som en svensk motsvarighet till Amazon/AWS, Google/GCP eller Microsoft/Azure, men baserad på öppen källkod och helt utan inlåsning för kunden.

Vår plattform passar för större och mindre lösningar, och våra kunder kan enkelt och snabbt skala upp/ner resurser när behoven förändras.

Vi har lång erfarenhet av molnbaserad infrastruktur, med lösningar på både VMware och OpenStack.

Vår öppna molnmiljö bygger på OpenStack, en plattform som ursprungligen utvecklades av Rackspace och NASA och som idag drivs av OpenStack Foundation. Många stora företag och organisationer använder idag OpenStack, till exempel Canonical, Dell, Cisco, IBM m.fl.

Den underliggande infrastrukturen för Bahnhofs molntjänster är våra egna datacenter och vårt egna fibernät. Tack vare detta drivs våra kunders molnlösningar i skydd av svensk lagstiftning. Självklart följer vi GDPR.

Vi har datasäkerhet som ledord och erbjuder en bred portfölj datasäkerhetstjänster som kan integreras i våra molnlösningar. Till exempel Brandvägg, Backup & Recovery och DDoS Protection.

Läs om våra molntjänster på Bahnhof.cloud

Säkra och moderna datacenter

Våra miljövänliga och säkra datacenter är alla centralt belägna i citykärnor, med hög fiberdensitet och anslutningar till alla stora operatörer och molnleverantörer.

I alla anläggningar:

 • Konnektivitet till alla stora operatörer & molnleverantörer
 • Skalskydd med tre fysiska lager
 • Övervakning av kyla & el 24/7 365
 • Övervakning med larm & kamera 24/7 365
 • Brandlarm kopplat till brandstation
 • Släcksystem med gas
 • Dubbla kylsystem
 • Redundant fiber
 • 100% grön el
 • Eget ställverk
 • Reservkraft generator >24 h
 • UPS med batterier >20 min

 

Vi sätter den fysiska säkerheten i centrum:

 • Alltid tre lagers fysiskt skalskydd.
 • Brandskydd med rökavkänning och släckning med gas utan  påverkan på drift eller  utrustning
 • Kameraövervakning av larmbolag och Bahnhofs jour 24/7 365, med direkt anslutning till larmcentral.
 • Möjlighet till skräddarsydd säkerhet med bland annat kameraövervakning, plombering och anpassad cage.

 

Våra datacenter:

 • Pionen (Stockholm)
 • Thule (Stockholm)
 • Sparven (Malmö)
 • S:t Erik (Stockholm)
 • Elementica (Stockholm)

 

Läs mer om våra datacenter på Bahnhof.cloud

Based in Sweden

Vi driftar våra egna och kunders system i egna, säkra datacenter. Anläggningarna är certifierade av Based in Sweden som garanterar lagring på svensk mark, under svensk lagstiftning. Hos oss får du alltid maximalt skydd mot företagsspionage och myndighetsövervakning.

Läs mer på basedinsweden.se

Triple Green

Våra datacenter drivs med förnybar el och har miljömärkningen Triple Green.

Vi samarbetar med lokala elbolag för att återvinna överskottsvärme som värmer tusentals bostäder. Vårt miljöarbete i våra anläggningar går alltså långt utöver vanliga certifieringar.

Läs mer på triplegreen.se

ISO 27001

Alla våra datacenter är ISO 27001-certifierade. ISO 27001 en internationell standard för informationssäkerhetsstyrning, som säkerställer att vi hanterar och skyddar information på ett systematiskt och säkert sätt.

ISO 27001-certifikat: FIHSK27039F

Vårt arbete med informationssäkerhet

Vi utvecklar och uppdaterar löpande rutiner och regler för arbetet med informationssäkerhet i alla delar av verksamheten. Dessa regler och riktlinjer rör bland annat system, infrastruktur och fysiska anläggningar och utrustning.

Alla medarbetare utbildas så att de har nödvändiga kunskaper i informationssäkerhet i relation till sina arbetsuppgifter, så att den avsedda säkerhetsnivån upprätthålls.

Våra system och tjänster har utsedda ägare som ansvarar för att rutiner och regler efterföljs. Ägaren ansvarar även för tilldelningen av rättigheter i systemet, avseende den information som användare, och grupper av användare, kan se och ändra.

Incidenter som rör informationssäkerhet rapporteras och följs upp. Väsentliga händelser i vår IT-miljö loggas och sparas under den tid som behövs för att kunna utreda incidenter och eventuella oegentligheter.

Regelbundna säkerhetstester genomförs i organisationen för att säkerställa att vi har högsta möjliga beredskap. Testerna är utformade för att säkerställa såväl administrativ (i vårt arbete) som teknisk (i applikationer, system och infrastruktur) säkerhet och beredskap.

Vi tar integritet på allvar

Integritet och sekretess är inte bara ord för oss. Vi deltar ofta i den offentliga debatten om allas rätt till privatliv på nätet. Du kan vara trygg med att vi levererar säkra tjänster och att vi värnar din integritet.

Vi sparar inte mer information om dig än vad som är absolut nödvändigt, och vi förvarar dina uppgifter säkert. Vi säljer inte dina uppgifter till tredje part, och vi hanterar all kundinformation enligt GDPR (Dataskyddsförordningen 2016/679).

Så här behandlar vi kund- och personinformation.

Om Bahnhof

Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till privatliv. Det är inte tomma ord: vi tar ställning i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.  Vi erbjuder säkra, klimatsmarta och innovativa moln- och internettjänster för företag och privatpersoner sedan 1994.

Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön. Vi återanvänder energi i våra datacenter, och har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.

Vi tror på ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män. Vi arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Vi bygger tekniska lösningar för att ge maximalt dataskydd för våra kunder. Vi är stolta över att flera gånger ha utnämnts till Sveriges bästa internetleverantör och vi har sedan flera år Sveriges nöjdaste kunder.